I2Coach PRIVACY VERKLARING

I2Coach vindt de bescherming van de privacy en gegevensbescherming erg belangrijk. Met deze privacy verklaring (hierna “Privacy verklaring”) wil I2Coach je informeren over de verwerking van persoonsgegevens. I2Coach zal de persoonsgegevens verwerken met respect voor je privacy en met inachtneming van de toepasselijke privacy wetgeving.

Deze Privacy verklaring werd voor het laatst gewijzigd op: 1 juni 2018.

INHOUD:

 • VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACY VERKLARING?
 • VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING?
 • WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR I2COACH VERWERKT?
 • MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?
 • BEVEILIGING EN BEWARING VAN JE PERSOONSGEGEVENS
 • WORDEN JE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT VOOR AUTOMATISCHE PROFILERING?
 • WAT ZIJN JE RECHTEN EN HOE KAN JE DEZE UITOEFENEN?

 

VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACY VERKLARING?

Deze Privacy verklaring geldt voor alle prospecten, klanten, leveranciers, bezoekers van de website, bezoekers van de I2Coach kantoren, sollicitanten en alle andere personen die geen werknemers zijn en waarvan I2Coach persoonsgegevens verwerkt.

VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING?

I2Coach treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de klanten- en leveranciersadministratie, registratie van bezoekers tot de kantoren, verwerken van sollicitaties.

Gegevens van I2Coach zijn:

 • Adres hoofdzetel: Tiensesteenweg 168F / 401, 3800 Sint-Truiden
 • Ondernemingsnummer:445.286
 • Telefoonnummer:02 307 77 69

Indien een coach van I2Coach als consultant werkt bij een opdrachtgever treedt I2Coach op als (sub)verwerker.  Voor deze verwerkingen verbindt I2Coach er zich toe om enkel persoonsgegevens te verwerken op instructie van de verantwoordelijke voor verwerking. Deze verwerkingen vallen echter buiten de scope van deze privacy verklaring.

Indien je je rechten als betrokkene wenst uit te voeren, moet je je steeds wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR I2COACH VERWERKT?

 • Persoonsgegevens die verwerkt worden voor klanten- en leveranciersadministratie
  • I2Coach legt een lijst (CRM) aan met contactgegevens van klanten, leveranciers en prospecten met als doel het versturen van commerciële boodschappen en voorstellen of voor het opvolgen van bestaande contracten en/of bestellingen.

 

+  Meer info

Type persoonsgegeven Ontvanger Grondslag van verwerking Doel van verwerking Verduidelijking
Persoonlijke identificatie gegevens (vb naam, email, …)

 

Professionele gegevens (vb functie, bedrijf)

I2Coach Gerechtvaardigd belang ·       Beheren van een lijst met contactpersonen voor het versturen van commerciële boodschappen Via verschillende kanalen (beurzen, business cards, openbaar gemaakte gegevens, bestaande klantenrelaties) verzamelt I2Coach persoonsgegevens om nieuwe business te genereren en/of hun klanten op de hoogte te brengen van nieuwe vergelijkbare diensten
Contract ·       Ter opvolging van gemaakte bestellingen, facturen en commerciële afspraken

·       Sturen van commerciële voorstellen

 

 

 • Persoonsgegevens die verwerkt worden wanneer je I2Coach contacteert voor vragen of informatie
  • Je kan als persoon contact opnemen met I2Coach via verschillende kanalen (telefonisch, email, contact formulier website, social media). De persoonsgegevens die je geeft, gebruiken we enkel om je antwoord te geven op je vragen.

+  Meer info

Type persoonsgegeven Ontvanger Grondslag van verwerking Doel van verwerking Verduidelijking
Persoonlijke identificatie gegevens (vb naam, email, …)

 

Professionele gegevens (vb functie, bedrijf)

I2Coach Gerechtvaardigd belang ·       Personen de gelegenheid bieden om in contact te komen met het bedrijf De gegevens zullen enkel gebruikt worden om te antwoorden op je vraag.

 

 

 • Persoonsgegevens die verwerkt worden bij het versturen van nieuwsbrieven
  • I2Coach wil klanten, prospecten en geïnteresseerden op de hoogte houden van haar diensten in een nieuwsbrief. Indien je een prospect of geïnteresseerde bent, zullen we je altijd toestemming vragen alvorens je in te schrijven op de nieuwsbrief. Je kan ook op elk moment uitschrijven op de nieuwsbrief.

+ Meer info

Type persoonsgegeven Ontvanger Grondslag van verwerking Doel van verwerking Verduidelijking
Persoonlijke identificatie gegevens (vb naam, email, …)

 

Professionele gegevens (vb functie, bedrijf)

Interesses en voorkeuren

I2Coach

Mailing tool

Gerechtvaardigd belang ·       Klanten op de hoogte houden van de diensten van I2Coach Volgens KB van 4 april 2003 en volgens de Europese e-privacy richtlijnen mag je direct marketing versturen naar klanten voor gelijkaardige diensten zonder expliciete toestemming.
Toestemming ·       Prospecten en andere geïnteresseerden op de hoogte houden van de diensten van I2Coach Indien je geen klant bent is toestemming nodig voor we je op de hoogte kunnen houden van onze diensten.

 

 

 • Persoonsgegevens die verwerkt worden bij sollicitaties
  • I2Coach zoekt regelmatig nieuwe enthousiaste en gemotiveerde medewerkers om ons team te versterken. Tijdens de sollicitatie procedure worden persoonlijke gegevens zoals identificatie gegevens, competenties, curriculum vitae verwerkt. Indien je als sollicitant niet aangenomen wordt, zal I2Coach altijd toestemming vragen om je gegevens zoals je CV bij te houden om je in de toekomst te contacteren. I2Coach zal wel een lijst aanleggen met enkel naam, datum en reden waarom de kandidaat niet aangenomen werd. Indien we je CV doorgeven aan een interim kantoor zullen we hiervoor ook je toestemming vragen.

 

+  Meer info

Type persoonsgegeven Ontvanger Grondslag van verwerking Doel van verwerking Verduidelijking
Persoonlijke identificatie gegevens (vb naam, email, …)

 

Professionele carrière en opleidingsgeschiedenis

 

Curriculum vitae

I2Coach Contract ·       Aanwerven nieuwe medewerkers De sollicitatie is een eerste stap naar aanleiding van een arbeidscontract.
I2Coach Toestemming ·       Bijhouden van cv van sollicitanten voor toekomstige opportuniteiten Indien I2Coach een sollicitant momenteel niet aanneemt maar wel wil contacteren voor toekomstige opportuniteiten zal I2Coach toestemming vragen
Persoonlijkheid

Competentie

I2Coach, assessmentbureau

 

Gerechtvaardigd belang ·       Evalueren of de persoon geschikt is voor de functie waarvoor deze solliciteert Om een sollicitant te screenen doen we een assessment van de competenties van de kandidaat.
Persoonlijke identificatie gegevens I2Coach Gerechtvaardigd belang ·       Aanleggen lijst van sollicitaties met hun status (vb reden van weigering) ·       Door de vele sollicitaties die I2Coach verwerkt en de verschillende kanalen vanwaar nieuwe kandidaten voorgesteld worden, is er een gerechtvaardigd belang om een lijst aan te leggen zodat kandidaten die we weigeren, niet opnieuw behandelen na enkele weken.

 

 • Gebruik van beeldmateriaal
  • Wanneer I2Coach gerichte foto’s of video’s van je publiceert op social media zullen we hiervoor je toestemming vragen.

+  Meer info

Type persoonsgegeven Ontvanger Grondslag van verwerking Doel van verwerking Verduidelijking
Beeldmateriaal  Openbaar Toestemming ·       Nemen van foto’s of video’s voor publicitaire doeleinden I2Coach zal enkel beeldmateriaal publiceren op de website of social media indien je je toestemming daarvoor geeft.

 

 • Verbetering kwaliteit website
  • I2Coach gebruikt tools om statistieken te verzamelen en inzichten te krijgen over het gebruik van de website. Deze informatie wordt geanonimiseerd en niet gekoppeld aan je persoonlijke gegevens. Analytics tools gebruiken cookies. Dit zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Meer info kan je lezen in onze cookie verklaring.

 

MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Wij delen je persoonsgegevens niet met derden, tenzij (i) wij daarvoor je voorafgaande toestemming hebben ontvangen, (ii) wij hiertoe verplicht worden in het kader van een regelgeving of juridische procedure, of (iii) wij hiertoe worden verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties.

Wij doen wel een beroep op bepaalde onderaannemers zoals onder meer consultants, studiebureaus (vb voor het afnemen van tevredenheidsonderzoeken) , marketing bureaus, tools (vb CRM systeem, mailing tool) en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar maken aan derden.

 

BEVEILIGING EN BEWARING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

I2Coach erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt I2Coach gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet I2Coach dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en volgt I2Coach de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

I2Coach bewaart jouw persoonlijke gegevens alleen voor de minimumperiode die nodig is om de – in deze Privacy verklaring uiteengezette – doeleinden te vervullen. Tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

+ Meer info

Type persoonsgegeven Worden verwijderd Verduidelijking
Curriculum vitae en resultaten competentietesten 1 maand nadat je bericht krijgt dat je niet weerhouden bent  en we geen toestemming hebben ontvangen om de gegevens langer bij te houden

 

 

WAT ZIJN JE RECHTEN EN HOE KAN JE DEZE UITOEFENEN?

WAT ZIJN JE RECHTEN?

 • Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing – welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie: Indien informatie niet correct is, kan je ons vragen om deze te corrigeren
 • Recht om je gegevens te wissen: Indien gegevens niet rechtmatig verwerkt worden of indien je gegevens niet langer nodig zijn dan het doel waarvoor ze verzameld zijn, kan je ons vragen om je gegevens te wissen
 • Recht op beperking van verwerking: Door de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken kunnen jouw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer je een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mogen we enkel nog uw gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.
 • Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat jouw gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die uw gegevens verwerkt. Bovendien kunt u ook dit recht van bezwaar laten gelden als je persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: Je hebt het recht om de door jouw verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en je hebt het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.

 

HOE KAN JE JE RECHTEN UITOEFENEN?

Je kan je rechten uitvoeren door een e-mail te sturen naar info@I2Coach.be. Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kan I2Coach meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren.

I2Coach heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer I2Coach je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen.

I2Coach zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag I2Coach een redelijke vergoeding aanrekenen of kan I2Coach het verzoek weigeren.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien I2Coach niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of via contact@apd-gba.be.